საბროკერო მომსახურება - რატომ გჭირდებათ ბროკერი?

საბროკერო მომსახურებასაბროკერო მომსახურება გულისხმობს ტვირთის გადაზიდვის პროცესის მართვას, რაც მოიცავს ლოგისტიკური ჯაჭვის სრულ მონიტორინგს, ტვირთის აღებიდან მის ჩაბარებამდე.

ბროკერის მეშვეობით ტვირთის ტრანსპორტირების პროცესი უფრო ეფექტური და დაცულია.

შედეგად თქვენ ღებულობთ ტვირთს დათქმულ ვადებში, ნაკლები დანახარჯით, რაც ნებისმიერი ბიზნესის მიზანია, ტვირთის ტრანსპორტირების პროცესში.

დაკავშირებული სტატია: საერთაშორისო გადაზიდვები 2023 წელს.

საბროკერო მომსახურება მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

  • სანდო გადამზიდავის მოძიება – სანდო, გამოცდილი გადამზიდავის შერჩევა, რაც უზრუნველყოფს ტვირთის დაცულ და სწრაფ ტრანსპორტირებას.
  • ტვირთის ტრანსპორტირების პროცესის მართვა – მისი აღებიდან, დამკვეთისთვის ჩაბარების მომენტამდე.
  • ეფექტური კომუნიკაცია – პროფესიონალ ბროკერთან კომუნიკაცია არის მარტივი, სასიამოვნო და შედეგიანი. თქვენ ზუსტად იცით, რომ თქვენი ტვირთი საიმედო ხელშია, დროულად და შეთანხმებულად მოხდება მისი მიღება, ხოლო რაიმე ფორსმაჟორული მდგომარეობის შემთხვევაში, თქვენი ინტერესი მაქსიმალურად იქნება დაცული.

როგორ შევარჩიოთ ბროკერი?

ბროკერი ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშეა ლოგისტიკურ ბაზარზე, იგი ერთვარი შუამავალია, რომელიც აკავშირებს დამკვეთებს გადამზიდავ სუბიექტებს და უზრუნველყოფს ტვირთის ტრანსპორტირების ეფექტურობას.
 
ბროკერის შერჩევა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეტაპია, რადგან ამ ეტაპზე შეცდომის დაშვება შესაძლოა ძვირად დაგიჯდეთ.
 

ბროკერის შერჩევისას მხედველობაშია მისაღები შემდეგი საკითხები:

  • საბროკერო კომპანიის ზომა
  • გამოცდილება 
  • პარტნიორები 

საბროკერო ბაზარი

საბროკერო ბაზრის ზომა უდიდეს ტემპებით იზრდება ყოველწლიურად. 2021 წელს შეფასებული იყო 48.1 მილიარდ დოლარად, ხოლო 2030 წლისთვის ნავარაუდევია 88.61 მილიარდ დოლარამდე ზრდა. (წლიური ზრდა – 6.3%).